Glöm intevi träffas

  • Varje lördag kl 10.00

vi träffas

  • link

Hej,

operatör

För alla med intresse för teknik och radiokommunikation. Vi bedriver aktiviteter såsom radiosamband, fieldday, utflykter, byggkvällar, föredrag och kursverksamhet.55+73 de DG3TF

 

Thomas DG3TF

DG3TF


Tom Matthes

Händelweg 1

23556 Lübeck

Tel: +49 (451) 48978817

Mobil: +49 178 5778924


Info@DG3TF.de